Chính sách của Chonlatot.com

Chính sách của Chonlatot.com
Chính sách của Chonlatot.com

Chúng tôi không lưu dữ bất cứ dữ liệu nào của độc giả như: cookie, tài khoản, …

Trừ các thông tin quý độc giả đọc bài viết review và bình luận phía dưới bài viết. Những thông tin này chúng tôi sẽ lưu vào hệ thống nhằm tổng hợp để chúng tôi cải thiện bài viết của chúng tôi tốt hơn.

Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân của quý độc giả sẽ không bị mua bán hay chia sẻ với bên khác.

Các sản phẩm chúng tôi giới thiệu trên Blog này đều là quan điểm đánh giá cá nhân. Chúng tôi không phải là đơn vị bán hàng cũng như không thuộc bất cứ sàn thương mại điện tử nào. Mọi đánh giá của chúng tôi đề khách quan và đến từ trải nghiệm và lợi ích của người tiêu dùng.

Các sản phẩm các bạn mua sẽ theo chính sách bảo hành của hãng và các sàn thương mại điện tử.

Chonlatot.com – chuyên trang review đánh giá sản phẩm tốt uy tín